適用 tiếng nhật là gì?

適用 tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 適用 tiếng nhật Kỹ thuật ô tô.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 適用

 Áp dụng, ứng dụng (てきよう).
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 適用 tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật ô tô

Định nghĩa - Khái niệm

適用 tiếng nhật là gì?

có nghĩa là  Áp dụng, ứng dụng (てきよう)

  • 適用 tiếng nhật có nghĩa là  Áp dụng, ứng dụng (てきよう).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

 Áp dụng, ứng dụng (てきよう) Tiếng Nhật là gì?

 Áp dụng, ứng dụng (てきよう) Tiếng Nhật có nghĩa là 適用 .

Ý nghĩa - Giải thích

適用 tiếng nhật nghĩa là  Áp dụng, ứng dụng (てきよう).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô..

Đây là cách dùng 適用 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô 適用 tiếng nhật là gì? (hay giải thích  Áp dụng, ứng dụng (てきよう).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 適用 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 適用 tiếng nhật /  Áp dụng, ứng dụng (てきよう).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời