汚す tiếng nhật là gì?

汚す tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 汚す tiếng nhật Kỹ thuật ô tô.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 汚す

 Bẩn thỉu (よごす).
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 汚す tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật ô tô

Định nghĩa - Khái niệm

汚す tiếng nhật là gì?

có nghĩa là  Bẩn thỉu (よごす)

  • 汚す tiếng nhật có nghĩa là  Bẩn thỉu (よごす).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

 Bẩn thỉu (よごす) Tiếng Nhật là gì?

 Bẩn thỉu (よごす) Tiếng Nhật có nghĩa là 汚す .

Ý nghĩa - Giải thích

汚す tiếng nhật nghĩa là  Bẩn thỉu (よごす).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô..

Đây là cách dùng 汚す tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô 汚す tiếng nhật là gì? (hay giải thích  Bẩn thỉu (よごす).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 汚す tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 汚す tiếng nhật /  Bẩn thỉu (よごす).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời