平面図 tiếng nhật là gì?

平面図 tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 平面図 tiếng nhật Kỹ thuật ô tô.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 平面図

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


 Bản vẽ chiếu bằng (へいめんず).
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 平面図 tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật ô tô

Định nghĩa - Khái niệm

平面図 tiếng nhật là gì?

có nghĩa là  Bản vẽ chiếu bằng (へいめんず)

  • 平面図 tiếng nhật có nghĩa là  Bản vẽ chiếu bằng (へいめんず).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

 Bản vẽ chiếu bằng (へいめんず) Tiếng Nhật là gì?

 Bản vẽ chiếu bằng (へいめんず) Tiếng Nhật có nghĩa là 平面図 .

Ý nghĩa - Giải thích

平面図 tiếng nhật nghĩa là  Bản vẽ chiếu bằng (へいめんず).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô..

Đây là cách dùng 平面図 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô 平面図 tiếng nhật là gì? (hay giải thích  Bản vẽ chiếu bằng (へいめんず).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 平面図 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 平面図 tiếng nhật /  Bản vẽ chiếu bằng (へいめんず).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời