主投影図 tiếng nhật là gì?

主投影図 tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 主投影図 tiếng nhật Kỹ thuật ô tô.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 主投影図

 Bản vẽ hình chiếu chính (しゅとうえいず).
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 主投影図 tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật ô tô

Định nghĩa - Khái niệm

主投影図 tiếng nhật là gì?

có nghĩa là  Bản vẽ hình chiếu chính (しゅとうえいず)

  • 主投影図 tiếng nhật có nghĩa là  Bản vẽ hình chiếu chính (しゅとうえいず).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

 Bản vẽ hình chiếu chính (しゅとうえいず) Tiếng Nhật là gì?

 Bản vẽ hình chiếu chính (しゅとうえいず) Tiếng Nhật có nghĩa là 主投影図 .

Ý nghĩa - Giải thích

主投影図 tiếng nhật nghĩa là  Bản vẽ hình chiếu chính (しゅとうえいず).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô..

Đây là cách dùng 主投影図 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô 主投影図 tiếng nhật là gì? (hay giải thích  Bản vẽ hình chiếu chính (しゅとうえいず).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 主投影図 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 主投影図 tiếng nhật /  Bản vẽ hình chiếu chính (しゅとうえいず).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời