前輪 tiếng nhật là gì?

前輪 tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 前輪 tiếng nhật Kỹ thuật ô tô.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 前輪

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


 Bánh xe trước (ぜんりん).
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 前輪 tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật ô tô

Định nghĩa - Khái niệm

前輪 tiếng nhật là gì?

có nghĩa là  Bánh xe trước (ぜんりん)

  • 前輪 tiếng nhật có nghĩa là  Bánh xe trước (ぜんりん).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

 Bánh xe trước (ぜんりん) Tiếng Nhật là gì?

 Bánh xe trước (ぜんりん) Tiếng Nhật có nghĩa là 前輪 .

Ý nghĩa - Giải thích

前輪 tiếng nhật nghĩa là  Bánh xe trước (ぜんりん).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô..

Đây là cách dùng 前輪 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô 前輪 tiếng nhật là gì? (hay giải thích  Bánh xe trước (ぜんりん).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 前輪 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 前輪 tiếng nhật /  Bánh xe trước (ぜんりん).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời