遭難 tiếng nhật là gì?

遭難 tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 遭難 tiếng nhật Kỹ thuật ô tô.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 遭難

 Bị tai nạn, bị nguy hiểm (そうなん).
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 遭難 tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật ô tô

Định nghĩa - Khái niệm

遭難 tiếng nhật là gì?

có nghĩa là  Bị tai nạn, bị nguy hiểm (そうなん)

  • 遭難 tiếng nhật có nghĩa là  Bị tai nạn, bị nguy hiểm (そうなん).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

 Bị tai nạn, bị nguy hiểm (そうなん) Tiếng Nhật là gì?

 Bị tai nạn, bị nguy hiểm (そうなん) Tiếng Nhật có nghĩa là 遭難 .

Ý nghĩa - Giải thích

遭難 tiếng nhật nghĩa là  Bị tai nạn, bị nguy hiểm (そうなん).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô..

Đây là cách dùng 遭難 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô 遭難 tiếng nhật là gì? (hay giải thích  Bị tai nạn, bị nguy hiểm (そうなん).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 遭難 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 遭難 tiếng nhật /  Bị tai nạn, bị nguy hiểm (そうなん).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời