変形 tiếng nhật là gì?

変形 tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 変形 tiếng nhật Kỹ thuật ô tô.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 変形

 Biến dạng (へんけい).
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 変形 tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật ô tô

Định nghĩa - Khái niệm

変形 tiếng nhật là gì?

có nghĩa là  Biến dạng (へんけい)

  • 変形 tiếng nhật có nghĩa là  Biến dạng (へんけい).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

 Biến dạng (へんけい) Tiếng Nhật là gì?

 Biến dạng (へんけい) Tiếng Nhật có nghĩa là 変形 .

Ý nghĩa - Giải thích

変形 tiếng nhật nghĩa là  Biến dạng (へんけい).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô..

Đây là cách dùng 変形 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô 変形 tiếng nhật là gì? (hay giải thích  Biến dạng (へんけい).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 変形 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 変形 tiếng nhật /  Biến dạng (へんけい).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời