変更 tiếng nhật là gì?

変更 tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 変更 tiếng nhật Kỹ thuật ô tô.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 変更

 Biến đổi (へんこう).
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 変更 tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật ô tô

Định nghĩa - Khái niệm

変更 tiếng nhật là gì?

có nghĩa là  Biến đổi (へんこう)

  • 変更 tiếng nhật có nghĩa là  Biến đổi (へんこう).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

 Biến đổi (へんこう) Tiếng Nhật là gì?

 Biến đổi (へんこう) Tiếng Nhật có nghĩa là 変更 .

Ý nghĩa - Giải thích

変更 tiếng nhật nghĩa là  Biến đổi (へんこう).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô..

Đây là cách dùng 変更 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô 変更 tiếng nhật là gì? (hay giải thích  Biến đổi (へんこう).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 変更 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 変更 tiếng nhật /  Biến đổi (へんこう).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời