上級 tiếng nhật là gì?

上級 tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 上級 tiếng nhật Kỹ thuật ô tô.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 上級

 Cấp trên, thượng cấp (じょうきゅう).
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 上級 tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật ô tô

Định nghĩa - Khái niệm

上級 tiếng nhật là gì?

có nghĩa là  Cấp trên, thượng cấp (じょうきゅう)

  • 上級 tiếng nhật có nghĩa là  Cấp trên, thượng cấp (じょうきゅう).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

 Cấp trên, thượng cấp (じょうきゅう) Tiếng Nhật là gì?

 Cấp trên, thượng cấp (じょうきゅう) Tiếng Nhật có nghĩa là 上級 .

Ý nghĩa - Giải thích

上級 tiếng nhật nghĩa là  Cấp trên, thượng cấp (じょうきゅう).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô..

Đây là cách dùng 上級 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô 上級 tiếng nhật là gì? (hay giải thích  Cấp trên, thượng cấp (じょうきゅう).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 上級 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 上級 tiếng nhật /  Cấp trên, thượng cấp (じょうきゅう).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời