あじつける (味付ける) tiếng nhật là gì?

あじつける (味付ける) tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng あじつける (味付ける) tiếng nhật Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ あじつける (味付ける)

Nêm gia vị.
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới あじつける (味付ける) tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

あじつける (味付ける) tiếng nhật là gì?

có nghĩa là Nêm gia vị

  • あじつける (味付ける) tiếng nhật có nghĩa là Nêm gia vị.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

Nêm gia vị Tiếng Nhật là gì?

Nêm gia vị Tiếng Nhật có nghĩa là あじつける (味付ける) .

Ý nghĩa - Giải thích

あじつける (味付ける) tiếng nhật nghĩa là Nêm gia vị.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn..

Đây là cách dùng あじつける (味付ける) tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực あじつける (味付ける) tiếng nhật là gì? (hay giải thích Nêm gia vị.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa あじつける (味付ける) tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng あじつける (味付ける) tiếng nhật / Nêm gia vị.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời