あげる (揚げる) tiếng nhật là gì?

あげる (揚げる) tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng あげる (揚げる) tiếng nhật Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ あげる (揚げる)

Rán ngập dầu.
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới あげる (揚げる) tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

あげる (揚げる) tiếng nhật là gì?

có nghĩa là Rán ngập dầu

  • あげる (揚げる) tiếng nhật có nghĩa là Rán ngập dầu.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

Rán ngập dầu Tiếng Nhật là gì?

Rán ngập dầu Tiếng Nhật có nghĩa là あげる (揚げる) .

Ý nghĩa - Giải thích

あげる (揚げる) tiếng nhật nghĩa là Rán ngập dầu.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn..

Đây là cách dùng あげる (揚げる) tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực あげる (揚げる) tiếng nhật là gì? (hay giải thích Rán ngập dầu.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa あげる (揚げる) tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng あげる (揚げる) tiếng nhật / Rán ngập dầu.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời