つける tiếng nhật là gì?

つける tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng つける tiếng nhật Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ つける

Đổ vào/ Thêm vào.
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới つける tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

つける tiếng nhật là gì?

có nghĩa là Đổ vào/ Thêm vào

  • つける tiếng nhật có nghĩa là Đổ vào/ Thêm vào.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

Đổ vào/ Thêm vào Tiếng Nhật là gì?

Đổ vào/ Thêm vào Tiếng Nhật có nghĩa là つける .

Ý nghĩa - Giải thích

つける tiếng nhật nghĩa là Đổ vào/ Thêm vào.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn..

Đây là cách dùng つける tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực つける tiếng nhật là gì? (hay giải thích Đổ vào/ Thêm vào.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa つける tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng つける tiếng nhật / Đổ vào/ Thêm vào.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời