せんぎるにする(千切りにする) tiếng nhật là gì?

せんぎるにする(千切りにする) tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng せんぎるにする(千切りにする) tiếng nhật Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ せんぎるにする(千切りにする)

Băm nhỏ (thái hạt lựu).
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới せんぎるにする(千切りにする) tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

せんぎるにする(千切りにする) tiếng nhật là gì?

có nghĩa là Băm nhỏ (thái hạt lựu)

  • せんぎるにする(千切りにする) tiếng nhật có nghĩa là Băm nhỏ (thái hạt lựu).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

Băm nhỏ (thái hạt lựu) Tiếng Nhật là gì?

Băm nhỏ (thái hạt lựu) Tiếng Nhật có nghĩa là せんぎるにする(千切りにする) .

Ý nghĩa - Giải thích

せんぎるにする(千切りにする) tiếng nhật nghĩa là Băm nhỏ (thái hạt lựu).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn..

Đây là cách dùng せんぎるにする(千切りにする) tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực せんぎるにする(千切りにする) tiếng nhật là gì? (hay giải thích Băm nhỏ (thái hạt lựu).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa せんぎるにする(千切りにする) tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng せんぎるにする(千切りにする) tiếng nhật / Băm nhỏ (thái hạt lựu).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời