コルク栓抜き、コルクスクリュー tiếng nhật là gì?

コルク栓抜き、コルクスクリュー tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng コルク栓抜き、コルクスクリュー tiếng nhật Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ コルク栓抜き、コルクスクリュー

Cái mở nắp chai rượu.
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới コルク栓抜き、コルクスクリュー tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

コルク栓抜き、コルクスクリュー tiếng nhật là gì?

có nghĩa là Cái mở nắp chai rượu

  • コルク栓抜き、コルクスクリュー tiếng nhật có nghĩa là Cái mở nắp chai rượu.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

Cái mở nắp chai rượu Tiếng Nhật là gì?

Cái mở nắp chai rượu Tiếng Nhật có nghĩa là コルク栓抜き、コルクスクリュー .

Ý nghĩa - Giải thích

コルク栓抜き、コルクスクリュー tiếng nhật nghĩa là Cái mở nắp chai rượu.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn..

Đây là cách dùng コルク栓抜き、コルクスクリュー tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực コルク栓抜き、コルクスクリュー tiếng nhật là gì? (hay giải thích Cái mở nắp chai rượu.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa コルク栓抜き、コルクスクリュー tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng コルク栓抜き、コルクスクリュー tiếng nhật / Cái mở nắp chai rượu.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời