正の電気 tiếng nhật là gì?

正の電気 tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 正の電気 tiếng nhật Kỹ thuật.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 正の電気

điện tích dương (sei no denki).
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 正の電気 tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật

Định nghĩa - Khái niệm

正の電気 tiếng nhật là gì?

có nghĩa là điện tích dương (sei no denki)

  • 正の電気 tiếng nhật có nghĩa là điện tích dương (sei no denki).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

điện tích dương (sei no denki) Tiếng Nhật là gì?

điện tích dương (sei no denki) Tiếng Nhật có nghĩa là 正の電気 .

Ý nghĩa - Giải thích

正の電気 tiếng nhật nghĩa là điện tích dương (sei no denki).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện..

Đây là cách dùng 正の電気 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 正の電気 tiếng nhật là gì? (hay giải thích điện tích dương (sei no denki).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 正の電気 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 正の電気 tiếng nhật / điện tích dương (sei no denki).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời