電気 抵抗 tiếng nhật là gì?

電気 抵抗 tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 電気 抵抗 tiếng nhật Kỹ thuật.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 電気 抵抗

điện trở (denki teikou).
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 電気 抵抗 tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật

Định nghĩa - Khái niệm

電気 抵抗 tiếng nhật là gì?

có nghĩa là điện trở (denki teikou)

  • 電気 抵抗 tiếng nhật có nghĩa là điện trở (denki teikou).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

điện trở (denki teikou) Tiếng Nhật là gì?

điện trở (denki teikou) Tiếng Nhật có nghĩa là 電気 抵抗 .

Ý nghĩa - Giải thích

電気 抵抗 tiếng nhật nghĩa là điện trở (denki teikou).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện..

Đây là cách dùng 電気 抵抗 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 電気 抵抗 tiếng nhật là gì? (hay giải thích điện trở (denki teikou).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 電気 抵抗 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 電気 抵抗 tiếng nhật / điện trở (denki teikou).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời