ヘルメット tiếng nhật là gì?

ヘルメット tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng ヘルメット tiếng nhật Xây dựng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ ヘルメット

mũ bảo hộ.
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới ヘルメット tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Xây dựng

Định nghĩa - Khái niệm

ヘルメット tiếng nhật là gì?

có nghĩa là mũ bảo hộ

  • ヘルメット tiếng nhật có nghĩa là mũ bảo hộ.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

mũ bảo hộ Tiếng Nhật là gì?

mũ bảo hộ Tiếng Nhật có nghĩa là ヘルメット .

Ý nghĩa - Giải thích

ヘルメット tiếng nhật nghĩa là mũ bảo hộ.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng..

Đây là cách dùng ヘルメット tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng ヘルメット tiếng nhật là gì? (hay giải thích mũ bảo hộ.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa ヘルメット tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ヘルメット tiếng nhật / mũ bảo hộ.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời