土台 tiếng nhật là gì?

土台 tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 土台 tiếng nhật Xây dựng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 土台

Móng nhà.
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 土台 tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Xây dựng

Định nghĩa - Khái niệm

土台 tiếng nhật là gì?

có nghĩa là Móng nhà

  • 土台 tiếng nhật có nghĩa là Móng nhà.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

Móng nhà Tiếng Nhật là gì?

Móng nhà Tiếng Nhật có nghĩa là 土台 .

Ý nghĩa - Giải thích

土台 tiếng nhật nghĩa là Móng nhà.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng..

Đây là cách dùng 土台 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng 土台 tiếng nhật là gì? (hay giải thích Móng nhà.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 土台 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 土台 tiếng nhật / Móng nhà.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời