加工機 tiếng nhật là gì?

加工機 tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 加工機 tiếng nhật Xây dựng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 加工機

Máy gia công.
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 加工機 tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Xây dựng

Định nghĩa - Khái niệm

加工機 tiếng nhật là gì?

có nghĩa là Máy gia công

  • 加工機 tiếng nhật có nghĩa là Máy gia công.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

Máy gia công Tiếng Nhật là gì?

Máy gia công Tiếng Nhật có nghĩa là 加工機 .

Ý nghĩa - Giải thích

加工機 tiếng nhật nghĩa là Máy gia công.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng..

Đây là cách dùng 加工機 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng 加工機 tiếng nhật là gì? (hay giải thích Máy gia công.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 加工機 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 加工機 tiếng nhật / Máy gia công.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời