削る tiếng nhật là gì?

削る tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 削る tiếng nhật Xây dựng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 削る

Gọt, giũa, bào ,cắt.
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 削る tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Xây dựng

Định nghĩa - Khái niệm

削る tiếng nhật là gì?

có nghĩa là Gọt, giũa, bào ,cắt

  • 削る tiếng nhật có nghĩa là Gọt, giũa, bào ,cắt.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

Gọt, giũa, bào ,cắt Tiếng Nhật là gì?

Gọt, giũa, bào ,cắt Tiếng Nhật có nghĩa là 削る .

Ý nghĩa - Giải thích

削る tiếng nhật nghĩa là Gọt, giũa, bào ,cắt.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng..

Đây là cách dùng 削る tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng 削る tiếng nhật là gì? (hay giải thích Gọt, giũa, bào ,cắt.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 削る tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 削る tiếng nhật / Gọt, giũa, bào ,cắt.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời