雪 tiếng nhật là gì?

雪 tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 雪 tiếng nhật Thời tiết.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 雪

Tuyết (ゆき).
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 雪 tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Thời tiết

Định nghĩa - Khái niệm

雪 tiếng nhật là gì?

có nghĩa là Tuyết (ゆき)

  • 雪 tiếng nhật có nghĩa là Tuyết (ゆき).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời tiết.

Tuyết (ゆき) Tiếng Nhật là gì?

Tuyết (ゆき) Tiếng Nhật có nghĩa là 雪 .

Ý nghĩa - Giải thích

雪 tiếng nhật nghĩa là Tuyết (ゆき).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết..

Đây là cách dùng 雪 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời tiết 雪 tiếng nhật là gì? (hay giải thích Tuyết (ゆき).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 雪 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 雪 tiếng nhật / Tuyết (ゆき).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời