Acid deposition

Acid deposition là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Acid deposition Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ acid deposition

mưa axit

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Acid deposition
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Acid deposition là gì?

có nghĩa là mưa axit

  • Acid deposition có nghĩa là mưa axit
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

mưa axit Tiếng Anh là gì?

mưa axit Tiếng Anh có nghĩa là Acid deposition.

Ý nghĩa - Giải thích

Acid deposition nghĩa là mưa axit.

Đây là cách dùng Acid deposition. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Acid deposition là gì? (hay giải thích mưa axit nghĩa là gì?) . Định nghĩa Acid deposition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Acid deposition / mưa axit. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời