Activated carbon

Activated carbon là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Activated carbon Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ activated carbon

than hoạt tính

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Activated carbon
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Activated carbon là gì?

có nghĩa là than hoạt tính

  • Activated carbon có nghĩa là than hoạt tính
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

than hoạt tính Tiếng Anh là gì?

than hoạt tính Tiếng Anh có nghĩa là Activated carbon.

Ý nghĩa - Giải thích

Activated carbon nghĩa là than hoạt tính.

Đây là cách dùng Activated carbon. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Activated carbon là gì? (hay giải thích than hoạt tính nghĩa là gì?) . Định nghĩa Activated carbon là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Activated carbon / than hoạt tính. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời