Aerobic suspended-growth treatment process

Aerobic suspended-growth treatment process là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Aerobic suspended-growth treatment process Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ aerobic suspended-growth treatment process

Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Aerobic suspended-growth treatment process
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Aerobic suspended-growth treatment process là gì?

có nghĩa là Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng

  • Aerobic suspended-growth treatment process có nghĩa là Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng Tiếng Anh là gì?

Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng Tiếng Anh có nghĩa là Aerobic suspended-growth treatment process.

Ý nghĩa - Giải thích

Aerobic suspended-growth treatment process nghĩa là Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng.

Đây là cách dùng Aerobic suspended-growth treatment process. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Aerobic suspended-growth treatment process là gì? (hay giải thích Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Aerobic suspended-growth treatment process là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Aerobic suspended-growth treatment process / Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời