Affiliate Revenue Model là gì?

Affiliate Revenue Model là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Affiliate Revenue Model Kinh tế tài chính.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ affiliate revenue model

mô hình doanh thu liên kết còn được gọi là mô hình hợp tác hay mô hình hội thương

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Affiliate Revenue Model
Chủ đề Chủ đề Kinh tế tài chính

Định nghĩa - Khái niệm

Affiliate Revenue Model là gì?

có nghĩa là mô hình doanh thu liên kết còn được gọi là mô hình hợp tác hay mô hình hội thương

  • Affiliate Revenue Model có nghĩa là mô hình doanh thu liên kết còn được gọi là mô hình hợp tác hay mô hình hội thương
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

mô hình doanh thu liên kết còn được gọi là mô hình hợp tác hay mô hình hội thương Tiếng Anh là gì?

mô hình doanh thu liên kết còn được gọi là mô hình hợp tác hay mô hình hội thương Tiếng Anh có nghĩa là Affiliate Revenue Model.

Ý nghĩa - Giải thích

Affiliate Revenue Model nghĩa là mô hình doanh thu liên kết còn được gọi là mô hình hợp tác hay mô hình hội thương.

Đây là cách dùng Affiliate Revenue Model. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Affiliate Revenue Model là gì? (hay giải thích mô hình doanh thu liên kết còn được gọi là mô hình hợp tác hay mô hình hội thương nghĩa là gì?) . Định nghĩa Affiliate Revenue Model là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Affiliate Revenue Model / mô hình doanh thu liên kết còn được gọi là mô hình hợp tác hay mô hình hội thương. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?