Air/soil/water pollution

Air/soil/water pollution là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Air/soil/water pollution Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ air/soil/water pollution

ô nhiễm không khí/đất/nước

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Air/soil/water pollution
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Air/soil/water pollution là gì?

có nghĩa là ô nhiễm không khí/đất/nước

  • Air/soil/water pollution có nghĩa là ô nhiễm không khí/đất/nước
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

ô nhiễm không khí/đất/nước Tiếng Anh là gì?

ô nhiễm không khí/đất/nước Tiếng Anh có nghĩa là Air/soil/water pollution.

Ý nghĩa - Giải thích

Air/soil/water pollution nghĩa là ô nhiễm không khí/đất/nước.

Đây là cách dùng Air/soil/water pollution. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Air/soil/water pollution là gì? (hay giải thích ô nhiễm không khí/đất/nước nghĩa là gì?) . Định nghĩa Air/soil/water pollution là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Air/soil/water pollution / ô nhiễm không khí/đất/nước. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời