Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh Hành chính.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ bộ trưởng bộ quốc phòng

Minister of National Defence
Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh
Chủ đề Chủ đề Hành chính

Định nghĩa - Khái niệm

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?

có nghĩa là Minister of National Defence

  • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh có nghĩa là Minister of National Defence
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hành chính.

Minister of National Defence Tiếng Anh là gì?

Minister of National Defence Tiếng Anh có nghĩa là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh.

Ý nghĩa - Giải thích

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh nghĩa là Minister of National Defence.

Đây là cách dùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hành chính Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì? (hay giải thích Minister of National Defence nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh / Minister of National Defence. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời