봄 tiếng hàn là gì?

봄 tiếng hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 봄 tiếng hàn Thời tiết.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Hàn phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 봄

mùa xuân.
Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 봄 tiếng hàn
Chủ đề Chủ đề Thời tiết

Định nghĩa - Khái niệm

봄 tiếng hàn là gì?

có nghĩa là mùa xuân

  • 봄 tiếng hàn có nghĩa là mùa xuân.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời tiết.

mùa xuân Tiếng Hàn là gì?

mùa xuân Tiếng Hàn có nghĩa là 봄 .

Ý nghĩa - Giải thích

봄 tiếng hàn nghĩa là mùa xuân.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết..

Đây là cách dùng 봄 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời tiết 봄 tiếng hàn là gì? (hay giải thích mùa xuân.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 봄 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 봄 tiếng hàn / mùa xuân.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

봄 tiếng hàn là gì?

봄 tiếng hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 봄 tiếng hàn Thời tiết.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Hàn phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 봄

xuân.
Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 봄 tiếng hàn
Chủ đề Chủ đề Thời tiết

Định nghĩa - Khái niệm

봄 tiếng hàn là gì?

có nghĩa là xuân

  • 봄 tiếng hàn có nghĩa là xuân.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời tiết.

xuân Tiếng Hàn là gì?

xuân Tiếng Hàn có nghĩa là 봄 .

Ý nghĩa - Giải thích

봄 tiếng hàn nghĩa là xuân.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết..

Đây là cách dùng 봄 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời tiết 봄 tiếng hàn là gì? (hay giải thích xuân.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 봄 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 봄 tiếng hàn / xuân.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời