不能托长时间 tiếng trung là gì?

不能托长时间 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 不能托长时间 tiếng trung Hợp đồng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 不能托长时间

không được kéo dài thời gian (bùnéng tuō cháng shíjiān ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 不能托长时间 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hợp đồng

Định nghĩa - Khái niệm

不能托长时间 tiếng trung là gì?

có nghĩa là không được kéo dài thời gian (bùnéng tuō cháng shíjiān )

  • 不能托长时间 tiếng trung có nghĩa là không được kéo dài thời gian (bùnéng tuō cháng shíjiān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

không được kéo dài thời gian (bùnéng tuō cháng shíjiān ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 不能托长时间 .

Ý nghĩa - Giải thích

不能托长时间 tiếng trung nghĩa là không được kéo dài thời gian (bùnéng tuō cháng shíjiān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán..

Đây là cách dùng 不能托长时间 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng 不能托长时间 tiếng trung là gì? (hay giải thích không được kéo dài thời gian (bùnéng tuō cháng shíjiān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 不能托长时间 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 不能托长时间 tiếng trung / không được kéo dài thời gian (bùnéng tuō cháng shíjiān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời