Carbon dioxin

Carbon dioxin là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Carbon dioxin Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ carbon dioxin

CO2

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Carbon dioxin
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Carbon dioxin là gì?

có nghĩa là CO2

  • Carbon dioxin có nghĩa là CO2
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

CO2 Tiếng Anh là gì?

CO2 Tiếng Anh có nghĩa là Carbon dioxin.

Ý nghĩa - Giải thích

Carbon dioxin nghĩa là CO2.

Đây là cách dùng Carbon dioxin. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Carbon dioxin là gì? (hay giải thích CO2 nghĩa là gì?) . Định nghĩa Carbon dioxin là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Carbon dioxin / CO2. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời