Cashews roasted with salt là gì?

Cashews roasted with salt là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Cashews roasted with salt Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ cashews roasted with salt

hạt điều rang muối

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Cashews roasted with salt
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

Cashews roasted with salt là gì?

có nghĩa là hạt điều rang muối

  • Cashews roasted with salt có nghĩa là hạt điều rang muối
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

hạt điều rang muối Tiếng Anh là gì?

hạt điều rang muối Tiếng Anh có nghĩa là Cashews roasted with salt.

Ý nghĩa - Giải thích

Cashews roasted with salt nghĩa là hạt điều rang muối.

Đây là cách dùng Cashews roasted with salt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực Cashews roasted with salt là gì? (hay giải thích hạt điều rang muối nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cashews roasted with salt là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cashews roasted with salt / hạt điều rang muối. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?