À la carte là gì?

À la carte trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng À la carte trong tiếng Anh chuyên ngành Du lịch.

おみやげ tiếng nhật là gì?

おみやげ là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ おみやげ tiếng nhật chuyên ngành Khách sạn.

こうつうたいじゅう tiếng nhật là gì?

こうつうたいじゅう là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ こうつうたいじゅう tiếng nhật chuyên ngành Khách sạn.

調味料 ちょうみりょう tiếng nhật là gì?

調味料 ちょうみりょう là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 調味料 ちょうみりょう tiếng nhật chuyên ngành Nhà hàng.

泡立て器 あわだてき) tiếng nhật là gì?

泡立て器 あわだてき) là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 泡立て器 あわだてき) tiếng nhật chuyên ngành Nhà hàng.

デ ザ ー ト tiếng nhật là gì?

デ ザ ー ト là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ デ ザ ー ト tiếng nhật chuyên ngành Nhà hàng.

インゲン tiếng nhật là gì?

インゲン là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ インゲン tiếng nhật chuyên ngành Nhà hàng.

ホテル tiếng nhật là gì?

ホテル là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ ホテル tiếng nhật chuyên ngành Du lịch.