Damask

Damask trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Damask tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Water repellent

Water repellent trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Water repellent tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Visual colour evaluation

Visual colour evaluation trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Visual colour evaluation tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Delainne

Delainne trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Delainne tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Weighing

Weighing trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Weighing tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Versatility

Versatility trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Versatility tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Décolleté

Décolleté trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Décolleté tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Wickability

Wickability trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Wickability tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

View

View trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ View tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Defibroin

Defibroin trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Defibroin tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.