CoC (n)

CoC (n) trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ CoC (n) tiếng anh chuyên ngành Gỗ.