Polluter

Polluter trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Polluter tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Aerobic attached-growth treatment process

Aerobic attached-growth treatment process trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Aerobic attached-growth treatment process tiếng anh chuyên ngành Môi trường.