Cold Storage là gì?

Cold Storage là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Cold Storage Tiền ảo.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ cold storage

Bạn không thể giữ tiền điện tử trong tài khoản ngân hàng hoặc trong ví của bạn được. Thay vào đó, bạn cần giữ chúng trong cold storage. Cold storage có nghĩa là giữ ví tiền số ở dạng offline tức là không có kết nối với mạng Internet. Cold storage thường có ba dạng chính: Dạng mã in QR mà bạn có thể cất giữ được ở đâu đó an toàn, ổ USB hoặc ví cứng chuyên dụng (hardware wallet).

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Cold Storage
Chủ đề Chủ đề Tiền ảo

Định nghĩa - Khái niệm

Cold Storage là gì?

có nghĩa là Bạn không thể giữ tiền điện tử trong tài khoản ngân hàng hoặc trong ví của bạn được

  • Cold Storage có nghĩa là Bạn không thể giữ tiền điện tử trong tài khoản ngân hàng hoặc trong ví của bạn được. Thay vào đó, bạn cần giữ chúng trong cold storage. Cold storage có nghĩa là giữ ví tiền số ở dạng offline tức là không có kết nối với mạng Internet. Cold storage thường có ba dạng chính: Dạng mã in QR mà bạn có thể cất giữ được ở đâu đó an toàn, ổ USB hoặc ví cứng chuyên dụng (hardware wallet).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tiền ảo.

Bạn không thể giữ tiền điện tử trong tài khoản ngân hàng hoặc trong ví của bạn được Tiếng Anh là gì?

Bạn không thể giữ tiền điện tử trong tài khoản ngân hàng hoặc trong ví của bạn được Tiếng Anh có nghĩa là Cold Storage.

Ý nghĩa - Giải thích

Cold Storage nghĩa là Bạn không thể giữ tiền điện tử trong tài khoản ngân hàng hoặc trong ví của bạn được. Thay vào đó, bạn cần giữ chúng trong cold storage. Cold storage có nghĩa là giữ ví tiền số ở dạng offline tức là không có kết nối với mạng Internet. Cold storage thường có ba dạng chính: Dạng mã in QR mà bạn có thể cất giữ được ở đâu đó an toàn, ổ USB hoặc ví cứng chuyên dụng (hardware wallet)..

Đây là cách dùng Cold Storage. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tiền ảo Cold Storage là gì? (hay giải thích Bạn không thể giữ tiền điện tử trong tài khoản ngân hàng hoặc trong ví của bạn được. Thay vào đó, bạn cần giữ chúng trong cold storage. Cold storage có nghĩa là giữ ví tiền số ở dạng offline tức là không có kết nối với mạng Internet. Cold storage thường có ba dạng chính: Dạng mã in QR mà bạn có thể cất giữ được ở đâu đó an toàn, ổ USB hoặc ví cứng chuyên dụng (hardware wallet). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cold Storage là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cold Storage / Bạn không thể giữ tiền điện tử trong tài khoản ngân hàng hoặc trong ví của bạn được. Thay vào đó, bạn cần giữ chúng trong cold storage. Cold storage có nghĩa là giữ ví tiền số ở dạng offline tức là không có kết nối với mạng Internet. Cold storage thường có ba dạng chính: Dạng mã in QR mà bạn có thể cất giữ được ở đâu đó an toàn, ổ USB hoặc ví cứng chuyên dụng (hardware wallet).. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời