Contamination

Contamination là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Contamination Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ contamination

sự làm nhiễm độc

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Contamination
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Contamination là gì?

có nghĩa là sự làm nhiễm độc

  • Contamination có nghĩa là sự làm nhiễm độc
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

sự làm nhiễm độc Tiếng Anh là gì?

sự làm nhiễm độc Tiếng Anh có nghĩa là Contamination.

Ý nghĩa - Giải thích

Contamination nghĩa là sự làm nhiễm độc.

Đây là cách dùng Contamination. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Contamination là gì? (hay giải thích sự làm nhiễm độc nghĩa là gì?) . Định nghĩa Contamination là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Contamination / sự làm nhiễm độc. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời