Controlled program

Controlled program là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Controlled program Kiểm toán.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ controlled program

Chương trình kiểm soát

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Controlled program
Chủ đề Chủ đề Kiểm toán

Định nghĩa - Khái niệm

Controlled program là gì?

có nghĩa là Chương trình kiểm soát

  • Controlled program có nghĩa là Chương trình kiểm soát
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kiểm toán.

Chương trình kiểm soát Tiếng Anh là gì?

Chương trình kiểm soát Tiếng Anh có nghĩa là Controlled program.

Ý nghĩa - Giải thích

Controlled program nghĩa là Chương trình kiểm soát.

Đây là cách dùng Controlled program. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kiểm toán Controlled program là gì? (hay giải thích Chương trình kiểm soát nghĩa là gì?) . Định nghĩa Controlled program là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Controlled program / Chương trình kiểm soát. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời