Copilot là gì?

Copilot là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Copilot Nghề nghiệp.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ copilot

Phi công phụ

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Copilot
Chủ đề Chủ đề Nghề nghiệp

Định nghĩa - Khái niệm

Copilot là gì?

có nghĩa là Phi công phụ

  • Copilot có nghĩa là Phi công phụ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

Phi công phụ Tiếng Anh là gì?

Phi công phụ Tiếng Anh có nghĩa là Copilot.

Ý nghĩa - Giải thích

Copilot nghĩa là Phi công phụ.

Đây là cách dùng Copilot. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp Copilot là gì? (hay giải thích Phi công phụ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Copilot là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Copilot / Phi công phụ. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?