Coriander là gì?

Coriander là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Coriander Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ coriander

rau răm

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Coriander
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

Coriander là gì?

có nghĩa là rau răm

  • Coriander có nghĩa là rau răm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

rau răm Tiếng Anh là gì?

rau răm Tiếng Anh có nghĩa là Coriander.

Ý nghĩa - Giải thích

Coriander nghĩa là rau răm.

Đây là cách dùng Coriander. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực Coriander là gì? (hay giải thích rau răm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Coriander là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Coriander / rau răm. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?