Culprit (of)

Culprit (of) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Culprit (of) Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ culprit (of)

thủ phạm (của)

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Culprit (of)
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Culprit (of) là gì?

có nghĩa là thủ phạm (của)

  • Culprit (of) có nghĩa là thủ phạm (của)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

thủ phạm (của) Tiếng Anh là gì?

thủ phạm (của) Tiếng Anh có nghĩa là Culprit (of).

Ý nghĩa - Giải thích

Culprit (of) nghĩa là thủ phạm (của).

Đây là cách dùng Culprit (of). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Culprit (of) là gì? (hay giải thích thủ phạm (của) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Culprit (of) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Culprit (of) / thủ phạm (của). Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời