Deindex là gì?

Deindex là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Deindex Công nghệ thông tin.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ deindex

thuật ngữ dùng để chỉ hành động loại bỏ một trang web khỏi danh sách chỉ mục hoặc hệ thống lập chỉ mục của hệ thống tìm kiếm

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Deindex
Chủ đề Chủ đề Công nghệ thông tin

Định nghĩa - Khái niệm

Deindex là gì?

có nghĩa là thuật ngữ dùng để chỉ hành động loại bỏ một trang web khỏi danh sách chỉ mục hoặc hệ thống lập chỉ mục của hệ thống tìm kiếm

  • Deindex có nghĩa là thuật ngữ dùng để chỉ hành động loại bỏ một trang web khỏi danh sách chỉ mục hoặc hệ thống lập chỉ mục của hệ thống tìm kiếm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

thuật ngữ dùng để chỉ hành động loại bỏ một trang web khỏi danh sách chỉ mục hoặc hệ thống lập chỉ mục của hệ thống tìm kiếm Tiếng Anh là gì?

thuật ngữ dùng để chỉ hành động loại bỏ một trang web khỏi danh sách chỉ mục hoặc hệ thống lập chỉ mục của hệ thống tìm kiếm Tiếng Anh có nghĩa là Deindex.

Ý nghĩa - Giải thích

Deindex nghĩa là thuật ngữ dùng để chỉ hành động loại bỏ một trang web khỏi danh sách chỉ mục hoặc hệ thống lập chỉ mục của hệ thống tìm kiếm.

Đây là cách dùng Deindex. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ thông tin Deindex là gì? (hay giải thích thuật ngữ dùng để chỉ hành động loại bỏ một trang web khỏi danh sách chỉ mục hoặc hệ thống lập chỉ mục của hệ thống tìm kiếm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Deindex là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Deindex / thuật ngữ dùng để chỉ hành động loại bỏ một trang web khỏi danh sách chỉ mục hoặc hệ thống lập chỉ mục của hệ thống tìm kiếm. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?