Deluge valve là gì?

Deluge valve là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Deluge valve Kỹ thuật điện.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ deluge valve

Van xả tràn, cũng tương tự van an toàn,van xả tràn là một thiết bị thủy lực có chức năng điều khiển áp suất đầu vào.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Deluge valve
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật điện

Định nghĩa - Khái niệm

Deluge valve là gì?

có nghĩa là Van xả tràn, cũng tương tự van an toàn,van xả tràn là một thiết bị thủy lực có chức năng điều khiển áp suất đầu vào

  • Deluge valve có nghĩa là Van xả tràn, cũng tương tự van an toàn,van xả tràn là một thiết bị thủy lực có chức năng điều khiển áp suất đầu vào.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

Van xả tràn, cũng tương tự van an toàn,van xả tràn là một thiết bị thủy lực có chức năng điều khiển áp suất đầu vào Tiếng Anh là gì?

Van xả tràn, cũng tương tự van an toàn,van xả tràn là một thiết bị thủy lực có chức năng điều khiển áp suất đầu vào Tiếng Anh có nghĩa là Deluge valve.

Ý nghĩa - Giải thích

Deluge valve nghĩa là Van xả tràn, cũng tương tự van an toàn,van xả tràn là một thiết bị thủy lực có chức năng điều khiển áp suất đầu vào..

Đây là cách dùng Deluge valve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện Deluge valve là gì? (hay giải thích Van xả tràn, cũng tương tự van an toàn,van xả tràn là một thiết bị thủy lực có chức năng điều khiển áp suất đầu vào. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Deluge valve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Deluge valve / Van xả tràn, cũng tương tự van an toàn,van xả tràn là một thiết bị thủy lực có chức năng điều khiển áp suất đầu vào.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời