Disclosure

Disclosure là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Disclosure Kiểm toán.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ disclosure

Công bố

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Disclosure
Chủ đề Chủ đề Kiểm toán

Định nghĩa - Khái niệm

Disclosure là gì?

có nghĩa là Công bố

  • Disclosure có nghĩa là Công bố
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kiểm toán.

Công bố Tiếng Anh là gì?

Công bố Tiếng Anh có nghĩa là Disclosure.

Ý nghĩa - Giải thích

Disclosure nghĩa là Công bố.

Đây là cách dùng Disclosure. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kiểm toán Disclosure là gì? (hay giải thích Công bố nghĩa là gì?) . Định nghĩa Disclosure là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Disclosure / Công bố. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời