陡坎 là gì?

陡坎 là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 陡坎 Xây dựng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 陡坎

sườn dốc, mái dốc

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 陡坎
Chủ đề Chủ đề Xây dựng

Định nghĩa - Khái niệm

陡坎 là gì?

có nghĩa là sườn dốc, mái dốc

  • 陡坎 có nghĩa là sườn dốc, mái dốc
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

sườn dốc, mái dốc Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 陡坎.

Ý nghĩa - Giải thích

陡坎 nghĩa là sườn dốc, mái dốc.

Đây là cách dùng 陡坎. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng 陡坎 là gì? (hay giải thích sườn dốc, mái dốc nghĩa là gì?) . Định nghĩa 陡坎 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 陡坎 / sườn dốc, mái dốc. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?