独家分销 tiếng Trung là gì?

独家分销 tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 独家分销 tiếng Trung Kinh tế.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 独家分销

phân phối độc quyền

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 独家分销 tiếng Trung
Chủ đề Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

独家分销 tiếng Trung là gì?

có nghĩa là phân phối độc quyền

  • 独家分销 tiếng Trung có nghĩa là phân phối độc quyền
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

phân phối độc quyền Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 独家分销 tiếng Trung.

Ý nghĩa - Giải thích

独家分销 tiếng Trung nghĩa là phân phối độc quyền.

Đây là cách dùng 独家分销 tiếng Trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế 独家分销 tiếng Trung là gì? (hay giải thích phân phối độc quyền nghĩa là gì?) . Định nghĩa 独家分销 tiếng Trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 独家分销 tiếng Trung / phân phối độc quyền. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?