ENS là gì?

ENS là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng ENS Kinh tế tài chính.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ ens

viết tắt của Entry Summary Declaration — Phí khai báo hải quan cho hàng hóa đi đến cảng Châu Âu hoặc chuyển tải tại cảng Châu Âu (các nước thuộc liên minh EU)

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới ENS
Chủ đề Chủ đề Kinh tế tài chính

Định nghĩa - Khái niệm

ENS là gì?

có nghĩa là viết tắt của Entry Summary Declaration — Phí khai báo hải quan cho hàng hóa đi đến cảng Châu Âu hoặc chuyển tải tại cảng Châu Âu (các nước thuộc liên minh EU)

  • ENS có nghĩa là viết tắt của Entry Summary Declaration — Phí khai báo hải quan cho hàng hóa đi đến cảng Châu Âu hoặc chuyển tải tại cảng Châu Âu (các nước thuộc liên minh EU)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

viết tắt của Entry Summary Declaration — Phí khai báo hải quan cho hàng hóa đi đến cảng Châu Âu hoặc chuyển tải tại cảng Châu Âu (các nước thuộc liên minh EU) Tiếng Anh là gì?

viết tắt của Entry Summary Declaration — Phí khai báo hải quan cho hàng hóa đi đến cảng Châu Âu hoặc chuyển tải tại cảng Châu Âu (các nước thuộc liên minh EU) Tiếng Anh có nghĩa là ENS.

Ý nghĩa - Giải thích

ENS nghĩa là viết tắt của Entry Summary Declaration — Phí khai báo hải quan cho hàng hóa đi đến cảng Châu Âu hoặc chuyển tải tại cảng Châu Âu (các nước thuộc liên minh EU).

Đây là cách dùng ENS. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính ENS là gì? (hay giải thích viết tắt của Entry Summary Declaration — Phí khai báo hải quan cho hàng hóa đi đến cảng Châu Âu hoặc chuyển tải tại cảng Châu Âu (các nước thuộc liên minh EU) nghĩa là gì?) . Định nghĩa ENS là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ENS / viết tắt của Entry Summary Declaration — Phí khai báo hải quan cho hàng hóa đi đến cảng Châu Âu hoặc chuyển tải tại cảng Châu Âu (các nước thuộc liên minh EU). Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?