Environmental pollution

Environmental pollution là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Environmental pollution Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ environmental pollution

ô nhiễm môi trường

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Environmental pollution
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Environmental pollution là gì?

có nghĩa là ô nhiễm môi trường

  • Environmental pollution có nghĩa là ô nhiễm môi trường
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

ô nhiễm môi trường Tiếng Anh là gì?

ô nhiễm môi trường Tiếng Anh có nghĩa là Environmental pollution.

Ý nghĩa - Giải thích

Environmental pollution nghĩa là ô nhiễm môi trường.

Đây là cách dùng Environmental pollution. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Environmental pollution là gì? (hay giải thích ô nhiễm môi trường nghĩa là gì?) . Định nghĩa Environmental pollution là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Environmental pollution / ô nhiễm môi trường. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời