Fashion design staff là gì?

Fashion design staff là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Fashion design staff Nghề nghiệp.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ fashion design staff

nhân viên thiết kế thời trang

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Fashion design staff
Chủ đề Chủ đề Nghề nghiệp

Định nghĩa - Khái niệm

Fashion design staff là gì?

có nghĩa là nhân viên thiết kế thời trang

  • Fashion design staff có nghĩa là nhân viên thiết kế thời trang
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

nhân viên thiết kế thời trang Tiếng Anh là gì?

nhân viên thiết kế thời trang Tiếng Anh có nghĩa là Fashion design staff.

Ý nghĩa - Giải thích

Fashion design staff nghĩa là nhân viên thiết kế thời trang.

Đây là cách dùng Fashion design staff. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp Fashion design staff là gì? (hay giải thích nhân viên thiết kế thời trang nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fashion design staff là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fashion design staff / nhân viên thiết kế thời trang. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?