分析估算 tiếng trung là gì?

分析估算 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 分析估算 tiếng trung Xây dựng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 分析估算

dự toán dựa trên phân tích chi phí (fēnxī gūsuàn ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 分析估算 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Xây dựng

Định nghĩa - Khái niệm

分析估算 tiếng trung là gì?

có nghĩa là dự toán dựa trên phân tích chi phí (fēnxī gūsuàn )

  • 分析估算 tiếng trung có nghĩa là dự toán dựa trên phân tích chi phí (fēnxī gūsuàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

dự toán dựa trên phân tích chi phí (fēnxī gūsuàn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 分析估算 .

Ý nghĩa - Giải thích

分析估算 tiếng trung nghĩa là dự toán dựa trên phân tích chi phí (fēnxī gūsuàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện..

Đây là cách dùng 分析估算 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng 分析估算 tiếng trung là gì? (hay giải thích dự toán dựa trên phân tích chi phí (fēnxī gūsuàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 分析估算 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 分析估算 tiếng trung / dự toán dựa trên phân tích chi phí (fēnxī gūsuàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời